LIATÉ POTERY

Samonivelizačné liate potery majú na základe svojej hustej štruktúry vyššiu pevnosť v ohybe ako konvenčné potery. Preto môže byť hrúbka poteru pri rovnakom prevádzkovom zaťažení nižšia. Samonivelizačný liaty poter tvorí ideálny podklad pre všetky dostupné typy nášľapných vrstiev ako je dlažba, koberce, parkety, PVC. Ako roznášacia vrstva podlahy je nesmierne dôležitá ako stavebný prvok, ktorý dotvára priestor a musí spĺňať technické požiadavky napr. elasticitu, odolnosť voči oteru, dobrú tepelnú vodivosť, tvrdosť, pevnosť, nehorľavosť, rovinnosť a mnohé iné.

Výhody samonivelizačných liatych poterov:

vhodný podklad pre všetky typy nášľapných vrstiev 
vhodný pre občiansku výstavbu, polyfunkčné domy, kancelárie 
možnosť použitia už od 10 mm 
rýchla a jednoduchá práca umožňuje realizáciu väčších plošných výmer podláh 
malé zmrašťovanie počas procesu zretia - väčšie plochy bez dilatácií 
moderné a komfortné riešenie pre podlahy 
rýchle a rovnomerné vylievanie v stálej kvalite aj do vyšších poschodí 
obmedzenie pohybu robotníkov po stavbe, žiadne odpady a s tým súvisiace náklady 
pochôdznosť po 24 hod., zaťažiteľnosť po 72 hod. 
ušetrenie prác na vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou parkiet, dlažieb, kobercov 
žiadne deformácie podlahy a poklesy okrajov spôsobené zretím 
vysoká ochrana voči horeniu 
nie je potrebné vystužovať 
veľkoplošné bezškárové spracovanie 

Spolupracujeme s firmou Nivela spol. s r.o.